top of page

algemene voorwaarden

1. Algemeen


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toespassing op alle producten en diensten
van by Eline photography.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend)
akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt
u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door by Eline
photography worden aangepast.

 

2. Fotoreportages


1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u
aanspreekt. By Eline photography is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de
fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. by Eline
photography zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de
stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet
nadat by Eline photography deze selectie heeft gemaakt. by Eline photography is vrij
om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt
zijn om aan u te tonen. 
3. By Eline photography is niet verantwoordelijk voor het gedrag van
personen/kinderen/dieren tijdens een fotoshoot.
4. Zorg dat iedereen op tijd is en op tijd klaar staat om de fotoshoot te kunnen laten
beginnen. Indien by Eline photography toch lang moet wachten, dan kunnen
hiervoor kosten in rekening worden gebracht.


3. Boekingen


1. Een bruidsreportage boeken kan: via het formulier op de site, of per e-mail.
2. Eventuele reiskosten buiten 25 km vanaf 8911EC zitten niet bij de prijs
inbegrepen.  De reiskosten buiten 25km zijn 0,35ct per km.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. by Eline
photography heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van
haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een
deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Het boeken van een bruidsreportage bevestigd u door het betalen van een
aanbetaling van 30% tenzij anders overeengekomen.
5. Het boeken van een bruidsreportage is niet verblijvend. Indien een reservering
door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het
geval dat by Eline photography niet in staat is om de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds
betaalde deel van) de aanbetaling.
6. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is
teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

4. Betalingen & levertijd


1. De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen.
Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de
betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,-
administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na
factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te
stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende
kosten zijn dan voor uw rekening.
3. Na uw fotoshoot ontvangt u binnen 1-3 weken uw online galerij. 

4. Na uw bruidsreportage ontvangt u binnen 3 dagen een preview en binnen 8-10 weken de volledige reportage in uw online galerij.
5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is
teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 


5. Cadeaubonnen


1. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld
voor geld.
2. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de
geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
2. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door by Eline photography.
5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage.
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van
de fotoreportage.
7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt
geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de
waarde van de cadeaubon.
8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het
plaatsen van uw fotoreportage.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid


1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in
ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de
fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn
alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er
eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te
bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in
welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf
en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de
breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

 

7. Auteursrechten & Publicaties


1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf
toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van by Eline
photography. 
2. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet
overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar
geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor
afdrukken, digitale bestanden en publicaties.

3. Indien u  beeldmateriaal van by Eline photography wilt gebruiken voor
publicaties van welke aard dan ook (uitgezonderd voor eigen social media) , neem dan vooraf contact op met by Eline
photography. 
4. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto
vermeldt te worden: “Foto: Eline Onstenk/by Eline”,“Foto: www.by-eline.com” of een tag. Bij
het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe
van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.

5. Het afgeleverde beeldmateriaal mag niet met eigen nabewerking gepubliceerd worden.
Mocht u dingen veranderd willen hebben aan het beeld kunt u dit met by Eline photography overleggen. 

bottom of page